• Wij werken door heel de Benelux
 • Nauwelijks graaf of sloopwerk
 • Klanten waarderen ons met een 9.3
 • 10 jaar garantie op ons werk

Privacy. Uw gegevens veilig.

Vragen?

Dit is de privacyverklaring van IROTS bv, WGSM de Mol Beheer bv en de Mol Riooltechniek bv (hierna te noemen wij)

Wij zijn gevestigd in Katwijk,  Katwijkerbroek 23  2223 XN Katwijk.

De KvKnrs:

IROTS bv                                        57686165
WGSM de Mol beheer bv            57666717
De Mol Riooltechniek bv             57737940

 

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens, die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze websites, leveranciers, sollicitanten, werknemers en andere relaties van ons.

Algemene Privacybeleid

 • Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze websites.
 • Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Wij delen alleen uw gegevens met partijen, die deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting moeten bezitten.
 • Wij houden altijd rekening met uw privacy en houden ons aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens en hoe komen we eraan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u:

 • Gebruik wilt maken van onze diensten
 • Uw gegevens invult of achterlaat via email of per telefoon
 • De websites van ons bezoekt
 • U een zakelijke relatie van ons bent
 • Werknemer bent of solliciteert bij ons.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Wij gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een maken van een afspraak, uitbrengen van een offerte of de afwikkeling van garantie.
 2. Uitvoeren opdrachten/contracten. Als u klant bent van ons dan verwerken we uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming van en uitvoering van opdrachten/contracten.
 3. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit doen wij via een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacatures.
 5. Wet- en regelgeving. We verwerken u persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet-en regelgeving toe verplicht zijn.
 6. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel te waarborgen. Zijn onze panden voorzien van camera’s .

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan van een overeenkomst met u,  omdat wij een wettelijk verplichting hebben, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben

Als u ons toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt.

Werknemer/ sollicitatie:

Als  u bij ons werkt of solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adresgegevens
 • E-mail, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens/ leeftijd
 • Geslacht
 • Curriculum vitae (CV) informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf heeft gedaan of via ons heeft gevolgd
 • Gegevens over beschikbaarheid ( bij sollicitatie)
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning.
 • Overige gegevens die u ons heeft verstrekt

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Bij sollicitatie worden de gegevens uitsluitend gebruikt gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang  bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dit in?

Klantgegevens: Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent van ons. Als de klantrelatie beëindigt, bewaren wij maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leveranciers: De persoonsgegevens van onze leveranciers worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens werknemer: Jouw gegevens worden bewaard zolang het arbeidscontract loopt, of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Gegevens sollicitant: Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming heeft gegevens dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Camerabeelden: Onze camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld politieonderzoek) dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk is.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die we treffen zijn:

 • We beveiligen onze websites met HTTPS . Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld via een contactformulier, versleuteld verzonden.
 • Onze software is geüpdatet en wij maken gebruik van een firewall; toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord.
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy is gewaarborgd.
 • Onze panden zijn beveiligd met een alarmsysteem.

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming van de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek van tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar een van onze bedrijven .

De regels rondom bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.irots.nl

Kousrenovatie.
Voor liggende en/of gebroken leidingen evt. onder druk.

Offerte aanvragen

IROTS Garantie.
Ook veilig in de toekomst.

Meer informatie
Wij voeren werkzaamheden uit in heel de Benelux.